AD LEGIS

English

Právne služby

Advokátska kancelária AD LEGIS s.r.o. sa vo svojej praxi pri poskytovaní právnych služieb zameriava najmä na nasledovné oblasti práva
  • Obchodné právo (právo obchodných spoločností, obchodné záväzkové vzťahy)
  • Register partnerov verejného sektora
  • Občianske právo
  • Právo nehnuteľností
  • Právo duševného vlastníctva
  • Pracovné právo