AD LEGIS

English

Mgr. Peter Gemeran

Mgr. Peter Gemeran
Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 4894
Odborné zameranie / prax: obchodné právo (právo obchodných spoločností, obchodnoprávne zmluvy), občianske právo, právo nehnuteľností, due diligence
Jazyky: slovenský, anglický
Doterajšie pôsobenie:
od r. 2009: samostatný advokát resp. partner advokátskej kancelárie AD LEGIS, Bratislava
2005 – 2009: spolupracujúci advokát, predtým advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii SKLEGAL s.r.o., Bratislava
Vzdelanie:
2000 - 2005: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005 - 2006: Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union (University of Cambridge - Institute of Continuing Education)