AD LEGIS

English

Advokátska kancelária AD LEGIS

Hlavným cieľom našej advokátskej kancelárie je prostredníctvom flexibilného a osobného prístupu k záležitostiam klienta zabezpečiť čo najefektívnejšie vybavenie právnej veci, prípadne riešenie právneho problému klienta, a dosiahnuť tak naplnenie jeho očakávaní a celkovú spokojnosť s právnymi službami.
 
Zahraniční klienti
V súvislosti s potrebami našich klientov je komunikácia v anglickom jazyku ako aj príprava dokumentov v oboch jazykoch súčasne (slovenskom i anglickom) v rámci právneho servisu zo strany našej advokátskej kancelárie samozrejmosťou.
 
Zodpovednosť
Poskytovanie právnych služieb zo strany advokátskej kancelárie je spojené so zodpovednosťou za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie, ktorá je krytá príslušným poistením zodpovednosti za škodu.
 
Kontaktujte nás
V prípade záujmu o služby našej advokátskej kancelárie, prípadne o ďalšie informácie o poskytovaných službách, sme Vám kedykoľvek k dispozícii.